Språk &
Integration
Utbildning och Samhällsstöd
på dina villkor!
Våra
arbetsområden

Utbildning på dina villkor!

Lexina erbjuder kvalitésutbildningar skräddarsydda för just dina behov. Våra utbildningar riktar sig främst åt språk och integration och kan levereras både platsbundet eller på distans.  Utbildningsämnen täcker ett utbrett spektrum av kunskapsområden inom vårt samhälle.

Vi utför även utbildningar för tolkar i enlighet med MYH`s (myndigheten för yrkeshögskolan) riktlinjer.

Vi erbjuder våra tjänster främst mot myndigheter men även privata organisationer, samt folkhögskolor och studieförbund.

Råd & Stöd

Vi erbjuder samhällsinriktade individuella rådgivningar via videosamtal eller fysiska möten.  Vi utför även stödtjänster som avser skriftliga kommunikationer med myndigheter.

Våra expertområden:

 • Migrationsrätt (Asylrätt, medborgarskap, anhöriginvandring, arbetsrelaterad invandring, besöksvisum)
 • Familjerätt (arv, testamente, skilsmässa, vårdnad, umgänge samt boende av barn)

Informatör

Vi följer med och deltar i era viktiga formella affärs- och myndighetsmöten och agerar som informatör.

En informatör är en sakkunnig rådgivare som hjälper till och bevakar dina rättigheter under mötet och kan föra din talan vid behov.

Översättning

Vi rekryterar kompetenta auktoriserade översättare. Vi översätter både text och ljudfiler.

Tolk

Vi rekryterar utbildade samt auktoriserade tolkar för affärs och myndighetsuppdrag.

Kulturtolk

Vi rekryterar skickliga kulturtolkar som kan underlätta kommunikationen vid svårare samtal som kan påverkas av kulturskillnader.

01

Surfa igenom vår hemsida och leta bland vårt stora utbud av olika tjänster

02

Skicka ett mail till oss med information om vad exakt det är du vill att vi ska leverera.

03

Vi återkopplar med lösningar som är speciellt framtagna för just era behov inom högst 48 timmar.

04

Bestäm dig för en av våra lösningar eller fortsätt med en ömsesidig dialog kring ditt projekt tills du blir 100% nöjd. KLART!

Hör det från våra kunder!

 • Maria Sandmark

  ”Lexina har haft ett formellt avtal om samarbete med folkuniversitetet Öst samt Stockholm Under höst 2019 beträffande grundutbildning till kontakttolk under hösten 2019. Kontakten med Lexina har sköts mycket förtjänstfullt och levts upp till våra högsta ställda förväntningar. Lexina har varit mycket uppskattad av oss som uppdragsgivare, och kommer att bli vårt förstahandsval vid framtida planering och genomförande av tolkutbildningar. Folkuniversitetet kan värmt rekommendera Lexina till liknande uppdrag som kräver djup kunskap om frågor som berör språk, integration och juridik.”

  Maria SandmarkFolkuniversitetet
 • Shpetim Pirraku | Verkställande Direktör

  ”Vi har anlitat Lexina i syfte för undervisning av realia ämnen, samt språkhandledarskap för våra utbildningar under tillsyn av myndigheten för yrkeshögskolan under perioden 2016.09.01 till 2019.06.15. Utbildningarna har hållit en god kvalité i enlighet med de krav och riktlinjer som MYH ställer på den sammanhållna grundläggande kontaktutbildningen. Lexina har med ledning av företagets VD visat på stort yrkeskunnande, flexibilitet samt gott bemötande mot så väl deltagare som personal.”

  Shpetim Pirraku | Verkställande DirektörABF Lära & Jobb
 • Kenny Persson | Verkställande Direktör

  ”Vi har samarbetat med Lexina under många år. Lexina ha utformat, samt utbildat våra tolkar som sträcker sig över hela landet genom utbildningar via digitala plattformar och även på plats. Lexina`s kompetens inom migration, juridik, samhällskunskap och tolkteknik har bidragit till ökad kompetens för våra tolkar. Lexina har varit en stor tillgång för vårt bolag. Vi på folkhälsobyrån ger vårt högsta omdöme till Lexina.”

  Kenny Persson | Verkställande DirektörFolkhälsobyrån
 • Kerstin Hill Svenson | Verkställande Direktör

  ”Logopedbyrån Hill AB består av legitimerade logopeder som i sitt dagliga arbete samarbetar med leg. psykologer. Vi behöver leverera omsorgsfulla bedömningar och möten och göra språkliga utredningar med hög kvalitet. Inte sällan kan språk och kultur bli en barriär för genomförande av våra tjänster. Då känns det alltid tryggt att kunna lita på Lexina som affärspartner. Lexina erbjuder tjänster som kompletterar våra arbetsområden. När vi behöver konsekutiv tolkning, kulturtolkning eller integrationsrelaterad kunskap anlitar vi i första hand Lexina. Såväl vi som våra kunder känner förtroende för Lexina`s yrkesskicklighet och kompetens. Vi rekommenderar varmt Lexina till företag med krav på hög kompetens."

  Kerstin Hill Svenson | Verkställande DirektörLogopedbyrån
 • Maline Lazić | Grundare

  ”som grundare till företaget Folkhälsobyrån har jag alltid varit passionerad att leverera kvalitetstjänster utförda av kvalificerade medarbetare som kan uppfylla kundernas krav. Redan i start fasen av FHB`s verksamhet kom vi i samarbete företaget Lexina, och genom åren har vi samarbetat under mångfaldiga former och tjänster som levererats till flera kommuner och landsting. MERITPORTFÖLJEN: Stöd och matchning | MEDVIND: Samarbete mellan FHB , Västerås kommun & Västmanlands region | STAY: Integration för nyanlända | KULTURTOLK & NEP-Tolk. Under senaste åren har Lexina agerat som utbildningsleverantör för FHB och utbildat våra tolkar. Jag beskriver Lexina`s ledning som veteran och sakkunnig i branschen och ger företaget mina allra bästa betyg.

  Maline Lazić | Grundare Folkhälsobyrån
 • Sara Walsöe Pedersen | Verksamhetschef

  ”Företaget Lexina har anlitats som handledare för våra tolkar. Tolkyrket kräver utsträckt kunskap om samhället som består av statliga myndigheter, sociala myndigheter, advokatbyråer och sjukvårdsinstanser. Handledningen har varit mycket uppskattad av oss likväl deltagarna.”

  Sara Walsöe Pedersen | VerksamhetschefVästmanlands Tolkservice
 • Johan Müller | Gruppledare

  ”Vi på Lingua Communication Nordic AB har samarbetat med Lexina för tolk och översättningstjänster sedan 2015-02-26 konsekutiv tolkning, översättning av både pappersdokument samt ljudfiler och prim-avista tolkning. Uppdragen har utförts för Sveriges domstolar, Polismyndigheten, kriminalvården, skatteverket, försäkringskassan och socialtjänsten samt sjukvårdsinstanser. Uppdragen har alltid utförts med professionalism och våra kunder har lämnat positiva feedback.”

  Johan Müller | GruppledareLinguacom
Kontakt

Har du frågor och funderingar?
Hör av dig direkt!

  Namn (Obligatoriskt)

  E-post (Obligatoriskt)

  Ämne

  Område

  Meddelande